Day: March 13, 2023

Projekti

STOP nasilju u ljekarnama

Progressus u suradnji s Hrvatskom ljekarničkom komorom (HLJK), Pharmacists’ Defence Association (PDA) i Europskim udruženjem ljekarnika zaposlenika (EphEU) pokreće...

Read More
Edukacija

Radionice komunikacijskih vještina

Komunikacija je put ka sigurnoj uporabi lijekova.Komunikacija je i ključ za adherenciju.Komunikacijom gradimo odnos i povjerenje s pacijentima.Vrijeme za...

Read More
Blog
Projekti
Vijesti

Medicines to Ukraine

Udruga Progressus se pridružila velikoj humanitarnoj akciji pod pokroviteljstvom EPhEU (Europske udruge ljekarnika zaposlenka) – Medicines to Ukraine. Cilj...

Read More