Radionice komunikacijskih vještina

Komunikacija je put ka sigurnoj uporabi lijekova.
Komunikacija je i ključ za adherenciju.
Komunikacijom gradimo odnos i povjerenje s pacijentima.
Vrijeme za komunikaciju u ljekarni je kratko.
Vrijeme je da ojačamo komunikacijske mišiće!

-->