1. Pedijatrijski praktikum za ljekarnike

Ponosni smo što smo aktivno sudjelovali na 1. Pedijatrijskom praktikumu za ljekarnike, koji se održao 19. lipnja 2023. u Zagrebu. U suradnji s Progressusom i Parenthood Institutom, Martina Šepetavc, mag. pharm. održala je zanimljivo predavanje “Suplementacija u dječjoj i adolescentnoj dobi iz perspektive ljekarnika” te podijelila svoje stručno znanje o suplementima i njihovoj primjeni kod djece i adolescenata.

-->