Progressus se uključio u ERASMUS + program

Naša Udruga Progressus prepoznala je vrijednost međunarodne suradnje te osim članstva u EPhEU (European Acossiation of employed pharmacists) priključili smo se i Erasmus + programu.

Erasmus+ je program EU-a za potporu obrazovanju, osposobljavanju, mladima i sportu u Europi gdje Progressus vidi svoju aktivnu ulogu.

Program za razdoblje 2021.-2027. stavlja snažan fokus na društvenu uključenost, zelene i digitalne prijelaze te promicanje sudjelovanja mladih u demokratskom životu.

Erasmus + podržava prioritete i aktivnosti utvrđene u Europskom obrazovnom prostoru, Akcijskom planu za digitalno obrazovanje i Europskoj agendi vještina te podupire Europski stup socijalnih prava provodi Strategiju EU za mlade 2019.-2027 razvija europsku dimenziju u sportu.

Uskoro više novosti o djelovanju Progressusa u sklopu Erasmus+ programa!

-->