Privacy Policy

OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Progressus – udruga za promicanje razvoja ljekarnika i zdravog života (u daljnjem tekstu: Progressus), Sveti Duh 174, Zagreb, kao voditelj obrade Vaših
podataka pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite Vaše privatnosti a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU.


PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA
Osobnim podacima smatraju se oni podaci koji Vas identificiraju (poput imena, spola, adrese, e-maila ili poštanske adrese i dr.). Progressus može prikupljati Vaše osobne podatke samo u slučaju kada ste nam ih Vi učinili dostupnima kao u slučaju prijave za članstvo u udruzi, primanje newsletter-a, sudjelovanjem u nekoj od naših aktivnosti  i sl.
Obvezujemo se da podatke koristimo isključivo u svrhu vođenja članske evidencije te što kvalitetnijeg provođenja naših aktivnosti i obavještavanja o istima. Također, obvezujemo se da osobne podatke naših korisnika koristimo zakonito, pošteno i transparentno, štiteći pri tome sigurnost tih istih podataka od neovlaštene ili nezakonite obrade.


UVID U VAŠE PODATKE
Pravo uvida u Vaše osobne podatke imaju isključivo zaposlenici i članovi Upravnog odbora Progressusa te osobe ovlaštene za zastupanje udruge koje su ujedno i odgovorne za obradu osobnih podataka.
Iznimno, Vaši osobni podaci mogu se dostaviti i drugim trećim osobama (primateljima) i to:
– Ukoliko je pružanje osobnih podataka zakonska ili ugovorna obveza ili uvjet nužan za sklapanje ugovora
– Ukoliko postoji zahtjev od tijela državne vlasti, dužni smo dostaviti Vaše podatke;
– Pravnim osobama kojima je na dostavu podataka voditelj obrade obvezan zakonom ili ugovorom (npr. institucijama platnog prometa i sl.);
– Osobama koje voditelju obrade pružaju tehničku pomoć, knjigovodstvene usluge i usluge potrebne za provođenje aktivnosti udruge (održavatelji softvera,
knjigovodstveni servis i sl.);
– Osobama koje pružaju usluge dostave proizvoda (usluge pošte, dostavnih službi);
Vaši podaci se ne prenose u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, osim kada za to date svoju privolu.


VAŠA PRAVA
Imate pravo na pristup Vašim osobnim podacima, pravo na brisanje Vaših osobnih podataka, pravo na ispravak podataka i ograničenje obrade, pravo na prigovor i pravo na prenosivost podataka. Ako se obrada temelji na privoli, imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu.
Kontakt osoba kojoj se možete obratiti pisano ili usmeno radi ostvarivanja Vaših prava je Katarina Sović na mail info@progressus.hr  ili pismeno na adresu: Udruga Progressus,  Sveti Duh 174, 10 000 Zagreb.